I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Řím, hlavní město víry

Žebravé řády - Panna Maria ve studni a katarská hereze

Duchovní pořady

Premiéra: 11.6.2016

Výroba: 2008

Kostel Panny Marie na Cestě v Římě je považován za „malé Lurdy“. Římané zde chodí načerpat vodu ze zázračné studny Panny Marie. Znovu se ponoříme do symbolu tohoto zázraku a zároveň uskutečníme exkurzi dějinami středověké církve. Poznáme zblízka hereze, křížové výpravy a především odvážná rozhodnutí světců jako byli Domenico di Guzmán, František z Assisi a sedm kupců z Florencie, kteří založili řád Služebníků Panny Marie. To jsou počátky rozvoje žebravých řádů ve 13. století. Průvodcem na této poznávací cestě nám bude odborník na dějiny středověku Franco Cardini, servita otec Franco Azzalli a dominikán otec Antonio Cocolicchio. Díky nim pochopíme odkaz světců, které spojovala mariánská úcta a úsilí pozvednou naklánějící se budovu církve, jak je znázorněno na slavné Giottově fresce v bazilice sv. Františka v Assisi.

Duchovní pořady

Premiéra: 11.6.2016

Výroba: 2008