I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Ing. Jaromíra Vítková, místostarosta Boskovic v kostele sv. Jakuba St. Boskovice

Dokumentaristika

Premiéra: 4.7.2016

Výroba: 2016

Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic 2002-2016. Prosazuje poctivou, odpovědnou a vstřícnou politiku. Dlouhodobě podporuje občanská sdružení, spolky, zvláště ty, které pracují s dětmi a mládeží, rodinami s dětmi. Je aktivní členkou Orel jednoty Boskovice, skautkou a čestnou členkou Mateřského centra Boskovice.

Dokumentaristika

Premiéra: 4.7.2016

Výroba: 2016