I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D, chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci

Dokumentaristika

Premiéra: 18.7.2016

Výroba: 2016

Lumír Kantor je český dětský lékař, neonatolog, soudní znalec a vysokoškolský pedagog, od roku 2016 senátor za obvod č. 61 - Olomouc, od roku 1997 primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.7.2016

Výroba: 2016