I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D, v kostele Panny Marie Karmelské, Kostelní Vydří

Dokumentaristika

Premiéra: 8.8.2016

Výroba: 2016

Michal Stehlík je český historik a slovakista, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.8.2016

Výroba: 2016