I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice

Dokumentaristika

Premiéra: 15.8.2016

Výroba: 2016

Petr Váňa vstoupil do sochařského ateliéru ve třinácti letech. Nejdříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval obor sochařství na střední umělecko-průmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1990 diplomoval. Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty.

Dokumentaristika

Premiéra: 15.8.2016

Výroba: 2016