I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatá Františka Římská

Dramatická tvorba

Premiéra: 13.11.2016

Výroba: 2012

Středověk. Řím na přelomu 14. a 15. století. Svaté město je na pokraji ekonomického i duchovního úpadku, jaký nemá obdoby. Papežové přesídlili do francouzského Avignonu, italské kraje pustoší bratrovražedné války, morové epidemie a cizí vojenské nájezdy. A do toho všeho ještě přichází velké západní schizma, kdy na Petrově stolci mezi sebou soupeří dva i tři papežové… Krize, jež může, jak se zdá, zdá vyvrátit církev z kořenů.

A přesto má i tato doba své světce, kteří pokorně plní své velké poslání v malých každodenních povinnostech. V Římě pomáhá chudým, nemocným a trpícím mladá dívka šlechtického původu Francesca Bussa, budoucí svatá Františka Římská, která je dnes spolupatronkou Věčného města. Manželka, matka, mystická osoba, žena s velkým srdcem, která lidem přináší naději a milosrdnou lásku. Mnozí ani dnes neznají dopodrobna její životní příběh.

Náš film nabízí portrét této světice v hraných pasážích i rozhovorech s předními odborníky a historiky, jako je prof. Alessandra Bartolomei z Gregoriánské univerzity, nebo otec Roberto Nardin z kongregace benediktinů Olivové hory. Ti nám pomohou vidět osobnost Františky, jak stojí po boku velkých postav ženské křesťanské mystiky středověku sv. Brigity Švédské nebo sv. Kateřiny Sienské.

Režie Fabio Carini, 30 minut, Cristiana Video

Dramatická tvorba

Premiéra: 13.11.2016

Výroba: 2012