I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mír v Nigérii ohrožen - Nigérie

Dokumentaristika

Premiéra: 9.8.2016

Výroba: 2012

Cílem Boko Haram je vyhladit křesťany na severu země a nastolit právo Šáriá v celé zemi. Celé rodiny jsou nuceny opustit své vesnice, zanechat tam svůj majetek i dosavadní způsob života. Během tohoto období devastace volali katoličtí vůdcové po spravedlnosti a nastolení pořádku. Chtějí zabránit tomu, aby malá skupina těch, co páchají násilí, zaměřovala pozornost národa k náboženským rozdílům, které ale podle nich nejsou ani v nejmenším zdrojem konfliktů. Dále také hledají způsob, jak pomocí dialogu a porozumění překonat nenávist a nedůvěru mezi náboženskými komunitami.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.8.2016

Výroba: 2012