I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Lékaři z NDR

Dokumentaristika

Výroba: 2014

Dokumentaristika

Výroba: 2014