I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Don Jozef Strečanský

Evropský misionář

Dokumentaristika

Výroba: 2015

Dokumentaristika

Výroba: 2015