I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nikaragua - Dobrý pastýř, biskup David Zywiec

Dokumentaristika

Premiéra: 27.9.2016

Výroba: 2010

Nikaragua je zemí často známá chudobou nebo rozsáhlými škodami způsobenými hurikány a násilnými politickými událostmi. Nicméně je to v kontrastu s jinou skutečností. Tato země je kulturně bohatá s barvitou krajinou a místní obyvatelé pracují na polích a prodávají své produkty s obyčejným přáním po důstojném životě. Zatímco někteří mohou tuto zemi považovat za místo, kde je neustále potřeba mezinárodní pomoc, jiní v Nikaragui vidí místo, kde mohou žít své povolání služby. A to je případ mnoha katolických misionářů.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.9.2016

Výroba: 2010