I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Mgr. Jan Špilar - Jak hořet a nevyhořet?

Duchovní pořady

Premiéra: 2.11.2016

Výroba: 2016

Mgr. Jan Špilar (1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze. Během tohoto období líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. V červnu 1987 se oženil s Gitou Pitlíkovou a je otcem tří dětí. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si při zaměstnání doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na TF JU v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně, v kostele sv. Michala naproti studiu Střihoruký Edward.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.11.2016

Výroba: 2016