I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mosambik - Bom Padre

Dokumentaristika

Premiéra: 8.10.2016

Výroba: 2011

Otec Antonio se stal knězem, aby sloužil lidem a sytil je Božím slovem. Být dobrým knězem je pro něj vidět člověka ve vztahu s Bohem a stále se snažit pomáhat druhým. Jako dobrý kněz.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.10.2016

Výroba: 2011