I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mosambik - Cipriano

Dokumentaristika

Premiéra: 18.10.2016

Výroba: 2013

Odhadující se počet obětí mosambické jedenáctileté války o nezávislost, která skončila v roce 1975 a následné občanské války, která vypukla krátce poté a trvala sedmnáct let, je více než jeden milion lidí. Další tři miliony lidí byly odsouzeny k životu uprchlíka. Když se portugalská koloniální vláda pomalu blížila ke konci, stejně jako režim komunistické strany FREMLIO a její konflikt s militantní stranou RENAMO, pronásledování a násilí ovlivňovalo také křesťany. Mnoho misionářů bylo vyloučeno ze země uprchlo kvůli bojům. Několik málo kněží, kteří tady zůstali, se museli usadit právě tady, a mnoho komunit roztroušených po okolních oblastech bylo svěřeno do péče katechetů laiků.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.10.2016

Výroba: 2013