I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. - Spiritualita a zdraví

Duchovní pořady

Premiéra: 9.11.2016

Výroba: 2016

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., (1935) Vyučuje psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické fakultě UP v Olomouci. Je ředitelem Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity při MU. Přednáší psychologii osobnosti, psychologii náboženství, metodologii psychologického výzkumu a vede kurzy praktické psychologie osobnosti (self managementu). Studijně i prakticky se věnuje logoterapii, adlerovské individuální psychologii a transakční analýze. Zabývá se možnostmi uplatnění psychoterapie v rozvoji duchovní kultury osobnosti a ve výchově. Je autorem více než 200 studií a spoluautorem několika učebnic psychodiagnostiky, metodologie psychol. výzkumu a poradenské psychologie. V r. 2002 vydal obsáhlou monografii Pozvání do psychologie osobnosti. V r. 2003 editoval monografie Utváření a vývoj osobnosti a Podpora optimálního vývoje osobnosti z prostředí minorit. V r. 2005 vyšla krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti nazvaná O lidské povaze a v r. 2008 kniha „Víš proč žít?“. Hostoval na několika zahraničních univerzitách.

Duchovní pořady

Premiéra: 9.11.2016

Výroba: 2016