I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Zdeněk Pololáník – hudební skladatel

Dokumentaristika

Premiéra: 12.10.2016

Výroba: 2016

Zdeněk Pololáník - skladatel, varhaník,  narozen 25. 10. 1935, Brno.

Absolvoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě Josefa Černockého (1952-57), skladbu studoval zprvu soukromě u Františka Suchého, poté na JAMU u Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957-61). Již během studia zaujal zcela mimořádným skladatelským ta­lentem, spojujícím bohatou, velkorysou a osobitou hudební in­venci s neobyčejně vyspě1ou a zralou kompoziční technikou i oslnivou instrumentací. Své skladatelské schopnosti tříbil Pololáník také samostatným studiem nahrávek, analýzou partitur a ze­jména odvážným řešením originálních tvůrčích úkolů, které si sám stanovil. V 60. letech byl členem avantgardní brněnské skladatelské "skupiny A", vytvořil  jednu z prvních elektronických skladeb v tehdejším Československu, ale přitom se nenechal omezovat žádnými konvencemi. Již v poměrně mladém věku se dočkal provedení svých skladeb v mnoha zemích světa, rozhlasových a gramofonových nahrávek i tištěných vydání svých děl u domácích i zahraničních vydavatelů. Ve výčtu interpretů Pololáníkových skladeb figuruje celá plejáda jmen vynikajících dirigentů a sólistů.

Skladatelská tvorba Zdeňka Pololáníka má tři výrazné oblasti: První  je hudba koncertní a hudebně dramatická, druhá hudba duchovní a třetí hudba k filmům, činohrám, pro rozhlas a televizi. Autonomní Pololáníkova tvorba zahrnuje  na 300 titulů. Některé skladby jsou psány na biblické texty, mnohé jsou svou formou určeny pro bohoslužby. Poněkud odlišná, především svým určením, je hudba třetího oblasti: okolo 400 hudeb filmových, televizních, scénických a k rozhlasovým hrám - výsledek spolupráce s 50 režiséry nebo choreografy.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.10.2016

Výroba: 2016