I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Život na zámku Břežany

Dokumentaristika

Premiéra: 17.10.2016

Výroba: 2016

Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů. Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel.

Dokumentaristika

Premiéra: 17.10.2016

Výroba: 2016