I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Putování modrou planetou

Egypt

Dokumentaristika

Premiéra: 5.6.2010

Výroba: 2007

Egypt je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu. Na západě hraničí s Libyí, na jihu se Súdánem, na severovýchodě s Izraelem. Ze severu ho omývají vody Středozemního moře, z východu pak Rudé moře. Egypt tvoří východní část Sahary. Je tvořen vysoko položenou tabulí, rozdělenou údolím Nilu na západní část, tvořenou Libyjskou pouští a východní část, tvořenou Arabskou pouští. K Egyptu náleží též Sinajský poloostrov, ohraničená Suezským a Akabským průlivem.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.6.2010

Výroba: 2007