I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Obnovitelné zdroje energie na Slovensku

Dokumentaristika

Premiéra: 31.10.2016

Výroba: 2016

Známa moderátorka bývalej Slobodnej Európy - Ľuba Lesná si pozvala do štúdia hostí z neziskoveého združenia Biomasa. Spolu rozoberajú tématiku obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Výmenou starých vykurovacích systémov za ekologickejšie moderné prevádzky
sa na severnom Slovensku výrazne znížilo množstvo exhalátov. Diskusia vyzýva k ochrane životného prostredia a k vzdelávaniu mladých ľudí v oblasti enviromentalistiky.  

Dokumentaristika

Premiéra: 31.10.2016

Výroba: 2016