I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ztracená ovečka

Dokumentaristika

Premiéra: 12.10.2009

Výroba: 2007

Městské mládí v Buenos Aires, Argentinském hlavní městě, trpí důsledky země značené hlubokými sociálními nesrovnalostmi, která nechala 57,5% obyvatelstva bez nezbytného příjmu k tomu, aby vedli normální životy. 52% jsou mladší 22 let.

Tyto mladí lidé mají chudší zdravotní péči a žádné řádné vzdělání. Stále rostoucí počet je zapojen do mladistvého zločinu, zatímco mnozí skončí v pracích na okrajích společnosti, umývání čelních skel, hromadění odpadu pro recyklaci, nebo jednoduše žebrání. Ve společnosti, která uctívá ty s materiálním bohatstvím, chudoba vede rostoucí množství městského mládí k tomu, aby si zoufalo. V touze uniknout ponuré realitě se mladí obrací k drogám, alkoholu, a místy se uchylují dokonce k sebevraždám.

Konfrontována s touto novou realitou, katolická církev zkouší pomoci mladým lidem skrz různorodost pastýřských projektů v centrech měst. Tyto projekty nejen poskytují praktickou pomoc, ale znovu jim dávají pocit sebeúcty, založený na chápání svatosti každého lidského života.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.10.2009

Výroba: 2007