I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Jan Albert Šturma - Kulturní geobotanika suburbie velkoměsta

Vzdělávací pořady

Premiéra: 14.12.2016

Výroba: 2016

Jan Albert Šturma je botanik, který se zabývá sledováním přírody městské periferie (nebo také suburbie). Je to totiž prostor, který lze generalizovat jenom málo, nebo spíš vůbec a proto se ho pokouší představit i ve zdánlivé nepřehlednosti. Jednotlivé jevy, které činí z periferii svérázný a odlišitelný úsek krajiny, mívají často velmi lokální platnost a jsou neopakovatelné nebo také patří mezi jevy nejzajímavější. Jistě by ale šlo uvést některé obecné rysy příměstské krajiny: vysoký podíl ruderálů, výrazný a velkoplošný výskyt invazních a exotických druhů, značná rozloha zahrádkářských kolonií nebo vysoká hustota osídlení „bezdomovci“. Takové jevy se však občas vyskytují i ve volné krajině – příměstská zóna se však vyznačuje jejich specifickou kombinací. Je spoluautorem knihy Divoká příroda Prahy a blízkého okolí. Jde o průvodce tou částí pražské přírody, o kterou se nikdo nestará, málokdo ji zná a skoro nikdo ji nemá rád.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 14.12.2016

Výroba: 2016