I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jubileum: 700 let hledání odpuštění

Dokumentaristika

Premiéra: 19.11.2016

Výroba: 2016

Budeme cestovat po boku znalců historie a kulturních představitelů čtyř bazilik, které mají být navštěvovány poutníky pro získání odpustků. Objevíme význam všech čtyř svatých bran. Kvůli dvěma povodním a požáru musely být pro různé svaté roky přemístěny, aby zde mohly proběhnout bohoslužby plánované pro dané milostivé léto. Dokonce i Koloseum bylo svědkem jednoho obřadu.Dokument se soustředí zvláště na nejdůležitější jubileum v dějinách, jímž byl rok 2000. Joaquin Navarro-Valls, mluvčí Jana Pavla II. nám sdělí některé dosud neznámé podrobnosti.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.11.2016

Výroba: 2016