I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Makedonie - Zkušenost zmrtvýchvstání

Dokumentaristika

Premiéra: 20.12.2016

Výroba: 2009

V městečku Gevgelia ležícím na řece Vardar žije asi 15 tisíc obyvatel. Mnozí se živí zemědělskou výrobou. Podobně jako ve zbytku Makedonie, zde životní úroveň rodin není vysoká. Z tohoto důvodu je dostupnost péče o děti i jiných místních služeb pro obyvatele velmi omezená. Proto jsou velmi vděční za pomoc organizaci Církev v nouzi a sestrám Nejsvětější Svátosti.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.12.2016

Výroba: 2009