I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Na cestě pravdy - 800 let dominikánského řádu

Publicistika

Premiéra: 9.12.2016

Výroba: 2016

Roku 1216 vznikl v katolické církvi nový řeholní řád, Řád bratří kazatelů, zvaný po svém zakladateli též dominikáni. Nebo také "psi Páně", jak zní překlad latinského Domini canes. Dal světu mimo jiné brilantní intelektuály, včetně legendy středověké filozofie Tomáše Akvinského, a dále skvělé kazatele i velké duchovní vůdce. Ovšem vedle misionářů, bojujících za práva domorodých obyvatel, také inkvizitory. Dominikánské kláštery v naší zemi zrušil Josef II.; bratři kazatelé se mohli vrátit až v roce 1905. Mnozí z nich pak prošli v období totality nacistickými i komunistickými kriminály. Jak žijí bratři a sestry sv. Dominika své poslání mluvit věrohodně o Bohu dnes? Uprostřed společnosti, která se na něj ne vždy ptá? Jaké poselství nesou dnešnímu světu, 800 let po založení řádu? Těšíme se i na vaše otázky.

Publicistika

Premiéra: 9.12.2016

Výroba: 2016