I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Misie jinak

Publicistika

Premiéra: 1.2.2023

Výroba: 2008

Teologický konvikt v Olomouci, kde se připravují mladí muži na vstup do kněžského semináře, organizuje už několik let misie, ale poněkud jinak. Jelikož se jedná o jakousi evangelizační akci v oblastech s nižší religiozitou, je to pro studenty, budoucí kněze, příležitost naučit se oslovit a předávat zkušenost víry i lidem, kteří do kostela nechodí. Zároveň se snaží pomoci místním věřícím, povzbudit je v jejich společenství a inspirovat je k evangelizaci ve svém okolí. Letošní misie se konaly v několika farnostech v okolí Zábřehu na Moravě. Studenti Teologického konviktu připravili pestrý program pro všechny věkové skupiny. Součástí byly také besedy na základních a středních školách v Zábřehu o křesťanské víře. Do studia Televize NOE přijali pozvání: P. Mgr. Alfréd Volný, ředitel Teologického konviktu v OlomouciP. Mgr. Jan Linhart, spirituál Teologického konviktu v OlomouciP. František Eliáš, děkan-farář v Zábřehu na Moravě PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka, člen Komunity Emmanuel, farář v Bílovicích nad Svitavou a přednášející na CMTF UP v OlomouciMarek Václavek, student Teologického konviktu a účastník misií

Publicistika

Premiéra: 1.2.2023

Výroba: 2008