I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta zarúbaná

představení z Dolních Bojanovic

Hudba - folklor

Premiéra: 18.12.2016

Výroba: 2016

Zpěvohru Cesta zarúbaná napsal Fanoš Mikulecký v roce 1945 jako svou první zpěvohru. Je to pásmo lidových písní, jež jsou seřazeny tak, aby měly dějovou návaznost. Děj je rozdělen na tři části.

     První se odehrává v létě: lidé přicházejí ze žní, hospodář jim připravil dožínky. Anička, bohatá dcera zemanských rodičů odmítá chlapce, kterého jí rodiče vybrali a seznamuje se s chudým Jankem. Oba se do sebe zamilují...

     Druhá část probíhá na hodech: celá vesnice slaví, tancuje se a zpívá. Přicházejí přespolní, mezi nimi i Janek. Tancuje s Aničkou, což popudí odmítnutého Jurku a dojde ke rvačce. Anička odvádí Janka a společně si vyznají lásku. Dojemnou scénu však naruší rodiče Aničky. Vyhrožují Jankovi, že jej nechají odvést na vojnu, pokud Anička Janka nenechá. Anička zklamaně odchází...

     Třetí část se odehrává na podzim: rodiče Aničky splnili svou hrozbu, přicházejí verbíři a odvádějí Janka. V hospodě se pak snaží naverbovat další chlapce. Přibíhá Anička a s pláčem se snaží Jankovi vysvětlit, že to není její vina. Zároveň mu prozradí, že s ním čeká dítě. Janek se pokouší verbířům utéci, je však chycen a odveden na vojnu. Anička se ze zoufalství utopí...


Záznam pořadu vznikl za podpory Jihomoravského kraje.

Hudba - folklor

Premiéra: 18.12.2016

Výroba: 2016