I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc. - Pivo je dar Boží

Vzdělávací pořady

Premiéra: 18.1.2017

Výroba: 2016

Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc., (1963) vystudoval VŠCHT Praha, obor kvasná chemie a bioinženýrství (1985). Roku 1990 obhájil kandidátskou práci s pivovarskou tematikou a získal titul CSc. V roce 1996 zakončil postgraduální studium v oboru Food Technology na Hebrew University in Jerusalem, Agriculture Faculty in Rehovot v Izraeli. V roce 2007 byl jmenován docentem a roku 2012 profesorem v oboru biotechnologie. Věnuje se pedagogické práci se studenty oboru biotechnologie, specializace Pivovarství a sladařství. V posledních letech opakovaně přednášel na TU Graz v Rakousku, Porto University v Portugalsku, TU Mnichov v Německu a na Dublin City University v Irsku. V roce 2013 pracoval jako hostující profesor na Sassari University na Sardinii v Itálii. Ve své vědecké práci se zaměřuje na analýzu pivovarských surovin a piva a vývoj nových analytických metod.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 18.1.2017

Výroba: 2016