I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře

Proskovice je Dědina!

Zábava

Premiéra: 12.1.2017

Výroba: 2017

Cyklus s folklorní tematikou. Pořadem provází Magdalena Múčková. Tentokrát zavítáme do Proskovic u Ostravy, kde děti ze základní školy seznamuje s folklorními tradicemi paní učitelka Kateřina Holaňová v průběhu vyučování. Děti nacvičily pásmo, za které získali cenu - laureát MFF Strážnice 2016. Dale vystoupí CM Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem, starostka Proskovic Mgr. Marie Matějová

Zábava

Premiéra: 12.1.2017

Výroba: 2017