I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Marek Jícha – kameraman

Publicistika

Premiéra: 14.1.2017

Výroba: 2016

Po dokončení studia na pražské FAMU natáčí dva absolventské filmy a začíná pracovat jako samostatný filmový kameraman. Stává se zakládajícím členem filmové společnosti LAMPAFILM Praha. Natáčí nejčastěji pro Českou televizi, ale i pro ostatní evropské televize a soukromé domácí i zahraniční producenty. Jde převážně o celovečerní hrané filmy, celovečerní filmové dokumentární projekty, videoklipy a experimentální umělecké projekty.

Byl čtyřikrát nominován na cenu Český lev a dvakrát oceněn Cenou Asociace českých kameramanů za nejlepší filmové kameramanské dílo roku a získal velké množství mezinárodních ocenění. Je podepsán jako kameraman pod filmy jako Žiletky, Kamenný most, Cesta z města, Pramen života, Vaterland -Lovecký deník, Střítek, Gympl, Hlava-ruce-srdce, Láska je láska, Golette, právě dokončovaný celovečerní film-  Alenka v zemi zázraků a mnoha dokumentárních filmů. Od roku 1995 je řádným členem Asociace českých kameramanů, od roku 1999 se stává členem prezidia AČK a v roce 2012 se stává prezidentem Asociace českých kameramanů.

Zde se účastní mezinárodních konferencí a zastupuje české kameramany v jednání evropských kameramanů o autorském právu. Od roku 2003 vyučuje kameru na pražské FAMU, od r.2005 do roku 2016 pracuje jako vedoucí katedry kamery. V Roce 2006 získává titul docent a v roce 2012 získává titul profesor. Je pedagogicky činný i v anglickém jazyce při výuce FAMU International nebo pro American University Washington D.C, CET program, NY UNIVERSITY, SYRACUSE UNIVERSITY, YALE UNIVERSITY, EMERSON UNIVERSITY + FAMU International Academic Programs. Působí jako porotce na filmových festivalech. Je členem České filmové a televizní Akademie ČFTA a Evropské filmové Akademie EFA. V letech 2013 až 2017 pracuje jako vedoucí výzkumného týmu projektu Akademie múzických umění v Praze na Digitalizaci národního filmového fondu v rámci projektu Národní kulturní identity NAKI při Ministerstvu kultury České republiky. Společně s kameramanem Jaromírem Šofrem a kolektivem řešitelů projektu NAKI je spoluautorem odborné publikace Živý film, digitalizace metodou DRA, která byla nominována Ochrannou oranizací autorskou OOAS na umělecký počin roku 2016.

Publicistika

Premiéra: 14.1.2017

Výroba: 2016