I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Po volání

s vincentíny v Bratislavě

Publicistika

Výroba: 2017

O řeholním životě trochu jinak. Interaktivní pořad moderuje Stanislava Vidumská. Tentokrát navštívíme bratry vincentíny v Bratislavě.
Vincentíni - misijní společnost byla založena svatým Vincentem de Paul v roce 1625. Dnes má kolem 4000 členů působících v 49 zemích světa. Misijní kněží známí pod jménem "lazarista" nebo "vincentíni" konají lidové mise, působí v pastoraci, starají se o formaci budoucích kněží a duchovní vedení sester vincentek, organizují exercicie kurzy ... Slouží Božímu lidu nejen ve své vlasti, ale jsou ochotni podle přání církve jít i do blízkých či dalekých misijních území (V současnoti se slovenskou vincentíni zaměřují především na státy bývalého Sovětského svazu, Čech a nejnovější Hondrurasu).
Bratislava - provinciální důmBratislavská komunita je největší v České provincii Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul. Od roku 1990 začali spolubratři působit ve farnosti Bratislava - Ružinov. V roce 2001 se přestěhovali do nových prostor kde v rámci církevního centra se budoval provinciálem i seminář vincentínov. Stejně farnost za pomoci mnoha sponzorů postavila nový kostel který byl slavnostně konsekrovaný 16. září 2000 otcem arcibiskupem Janem Sokolem. 

Publicistika

Výroba: 2017