I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Charta 77 a křesťané

Publicistika

Premiéra: 27.1.2017

Výroba: 2017

Toto prohlášení, považované za jeden z nejvýznamnějších aktů odporu poti komunistické totalitě, se rozhodli podepsat mimo jiné filozof a tehdy zlatník a programátor prof. Jan Sokol, technik a následně čistič výloh dr. Daniel Kroupa i katolický kněz a později topič Mons. Václav Malý. Jakou roli sehrála víra v jejich rozhodnutí připojit se k Chartě 77? Nese tento text, vytvořený lidmi různých životních postojů a přesvědčení, křesťanský étos? Proč se k němu nepřipojilo více občanů naší společnosti, včetně věřících? Jak hosté pořadu vzpomínají na velké osobnosti - rovněž signatáře Charty 77 - Jana Patočku, Růženu Vackovou, Josefa Zvěřinu? A co mohou chartisté říct k dnešní situaci v naší zemi? Ptát se můžete i vy během přímého přenosu. Na setkání s vámi se těší moderátorka Irena Pulicarová.

Publicistika

Premiéra: 27.1.2017

Výroba: 2017