I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Nepotřebná astronomie aneb Jednou z ní budou vlády vybírat daně

Vzdělávací pořady

Premiéra: 8.2.2017

Výroba: 2017

RNDr. Jiří Grygar, CSc., (1936) je český astronom a astrofyzik. Přírodovědecká fakulta MU Brno 1957, fyzika, dále Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 1959, astronomie; vědecká aspirantura: astrofyzika 1963, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov, kde pracoval jako vědecký pracovník. Od r. 1980 byl ve funkci vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV v Řeži, od r. 1991 v téže funkci ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Předseda Rady České televize 1992–7, předseda České astronomické spol. 1992–8. Dále je členem sekce přírodních a technických věd České křesťanské akademie, zakládající člen a od r. 2004 předseda Učené společnosti ČR a člen Klubu skeptiků SISYFOS. Viceprezident Evropské rady skeptických organizací od r. 2001. V mezinárodních vědeckých časopisech zveřejnil 125 původních vědeckých prací z oborů astronomie, astrofyzika a dálkový průzkum Země. Publikoval kolem 60 populárně-vědeckých knih, sborníků a brožur, dále větší množství článků v pop.-věd. časopisech a rovněž působil v pop.-věd. pořadech v televizi a rozhlase.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 8.2.2017

Výroba: 2017