I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Outdoor Films s Pavlem Ševčíkem

V Antarktidě jako lékař

Zábava

Premiéra: 29.4.2017

Výroba: 2017

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. pracuje jako přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Ostravě.
Od roku 1997 je docentem na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v r. 2001 byl jmenován profesorem. Působil jako přednosta kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny v Brně a od roku 2014 je proděkanem na lékařské fakultě Ostravské univerzity. Napsal řadu odborných knih a monografií, obdržel řadu cen, a to jak odborných společností, tak například třikrát cenu rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin...


Zábava

Premiéra: 29.4.2017

Výroba: 2017