I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Po volání

s dominikány v Praze

Publicistika

Premiéra: 8.3.2017

Výroba: 2017

O řeholním životě trochu jinak. Interaktivní pořad moderuje Stanislava Vidumská. Tentokrát s bratry dominikány v Praze.

Řád kazatelů je řeholní společenství v rámci Římskokatolické církve, známý také jako dominikáni podle sv. Dominika Guzmána, který řád na počátku 13. století založil. Celý řád zahrnuje mužskou větev, kontemplativní mnišky, kongregace sester zaměřené na aktivní činnost, sekulární instituty, sdružení kněží a jáhnů, sdružení laiků a různá bratrstva, zejména růžencové.

Kázání je hlavním posláním dominikánského řádu. Dominikáni hlásají evangelium Ježíše Krista – Vtěleného Božího Slova, který přinesl všem lidem radostné poselství o Boží lásce a jeho milosrdenství.
Obrací se ke všem lidem bez rozdílu, zejména k chudým a znevýhodněným.

Život dominikánů charakterizují čtyři základní prvky: společný život, slavení liturgie, studium a služba slova - kázání.

Publicistika

Premiéra: 8.3.2017

Výroba: 2017