I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Služebnice Boží Matka Vojtěcha

Dokumentaristika

Premiéra: 5.4.2017

Výroba: 2016

Krátký dokument představující generální představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Sestra Marie Vojtěcha (Antonie) Hasmandová odpověděla na Boží hlas už ve svých třinácti letech. Svá čekatelská léta v Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského prožila jako školačka ve Frýdlantě nad Ostravicí a jako studentka Učitelského ústavu u sv. Anny v Praze.
Po maturitě (1933) vstoupila do noviciátu s řádovým jménem S.M. Vojtěcha. Během formačního období juniorátu a probace vyspěla v moudrou a mimořádně věrnou řeholnici.
Jakmile se v Kongregaci objevila naléhavá potřeba, byla sestra Vojtěcha první, která nabídla své síly, ať už v postavení učitelky nebo ošetřovatelky, a to ve všem, co právě vyžadovala služba milosrdné lásky. Když odjížděla do Prachatic s úkolem poskytnout azyl knězi, kterého policie minula při likvidaci mužských klášterů, vtiskla jí tehdejší generální představená M.Bohumila Langrová do ruky obrázek, kde jí napsala heslo: „Věrná až k smrti". To se stalo pro sestru Vojtěchu životním programem.
Dne 10.9.1952 byla sestra Vojtěcha i hledaný kněz zatčeni. Za čin velezrady byla jako „vatikánská špionka" odsouzena k osmi letům vězení. I v těchto podmínkách byla naplněna láskou ke všem bližním a pevnou důvěru v Boží milosrdenství dosvědčovala statečnou vírou a odpouštěním pronásledovatelům.
Vězeňské strádání se však podepsalo na jejím zdravotním stavu tuberkulózním nálezem na plicích.
Z pardubické věznice byla s ostatními sestrami propuštěna na základě všeobecné amnestie v květnu 1960.
Jako generální představená vedla v době totality necelých 18 let své řeholní společenství ke skutečné obnově řeholního života v souladu se směrnicemi II. vatikánského koncilu. Vyznačovala se neobyčejnou věrností v řeholních zásadách, radostnou zbožností a odvážnou prací pro nová, Bohu zasvěcená povolání.
V roce1979 při příležitosti zasedání Federace boromejek v Římě se osobně setkala s papežem Janem Pavlem II. a tato událost pro ni zůstala velmi posilujícím zážitkem.
Více na www.boromejky.cz

Dokumentaristika

Premiéra: 5.4.2017

Výroba: 2016