I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovanský Velehrad

Dokumentaristika

Premiéra: 24.6.2017

Výroba: 2017

Sv. Cyril a Metoděj jsou v pravém slova smyslu otcové slovanské kultury. Je to historický fakt. To měl jistě na mysli Jan Pavel II., když prohlásil svaté Cyrila a Metoděje za patrony Evropy vedle svatého Benedikta. Je dodnes mnoho těch, kdo nedomýšlejí význam tohoto faktu. Slované vytvořili jistý svět, který je jiný než tzv. západní Evropa, a i oni sami se rozdělili na dvojí: západní a východní. Vzdělaní lidé si uvědomují víc a více celistvost Evropy i po stránce kulturní, umělecké a náboženské. Cítí se potřeba posbírat všecky hodnoty, které se tu vytvořily a které se mají dát novému světu. Mezi ty patří i to, co po duchovní stránce vytvořili Slované.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.6.2017

Výroba: 2017