I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zahrada Mariánská

Hudba - vážná

Premiéra: 14.4.2017

Výroba: 2017

J. Haydn - Sedm slov Vykupitelových na kříži (autorizovaná verze pro kladívkový klavír)
J. Zeyer - Zahrada mariánská

Báseň psaná prózou vypráví biblický příběh o životě Marie, matky Kristovy a  klavírní verze původně orchestrální skladby Josepha Haydna Sedm slov Vykupitelových na kříži.

Účinkují: Jaroslav Tůma - kladívkový klavír, Josef Somr - recitace

Jaroslav Tůma (nar. 1956 v Praze) je přední český varhaník, cembalista a hráč na klavichord a další historické nástroje, improvizátor, skladatel a pedagog. Absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Od roku 1990 vyučuje na pražské AMU. Rád koncertuje na historických nástrojích či jejich kopiích a věnuje se i restaurování historických varhan a zvukové dokumentaci. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století.

Josef Somr (nar. 1934 ve Vracově) absolvoval brněnskou JAMU. První angažmá měl v Českém Těšíně, poslední v Národním divadle, odkud odešel v roce 2001. V současné době spolupracuje například s Divadlem Viola. Josef Somr ztvárnil desítky nezapomenutelných postav v televizi i filmu. Je držitelem Ceny Thálie (za inscenaci The Gin Game), Českého lva (za mimořádný přínos pro českou kinematografii) i prezidentem udělené medaile Za zásluhy (v roce 2005).

Hudba - vážná

Premiéra: 14.4.2017

Výroba: 2017