I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Slušnost, respekt, etiketa

Publicistika

Premiéra: 21.4.2017

Výroba: 2017

Co to je slušnost, úcta, zdvořilost a galantnost? A  jaké jsou jejich kořeny? „Každý kruh lidí, každá společnost má svoje zákony a pravidla, ať psaná či nepsaná, kterými je povinen říditi se ten, kdo ve společnosti té chce žíti a trvati,“ konstatoval autor Společenských katechismů Jiří Guth-Jarkovský na počátku 20. století. Proč trvat na společenských pravidlech dnes, když tak často vítězí naopak drzost, hrubost a neurvalost? Jaký význam vzájemný respekt ve společnosti má? A jak je tomu se slušností a etiketou na politické scéně, v církvi či ve světě nových médií? Zapojte se i vy do této rozpravy.

Publicistika

Premiéra: 21.4.2017

Výroba: 2017