I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ut omnes unum sint

Dokumentaristika

Výroba: 1990

V dokumentu kardinál Miloslav Vlk na pozadí svého biskupského svěcení povídá o svém životě.  27 let starý snímek je ryzí sondou do duše Božího služebníka a velké duchovní osobnosti českého národa. 

Dokumentaristika

Výroba: 1990