I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Duchovní život v době Marie Terezie

Publicistika

Premiéra: 5.5.2017

Výroba: 2017

Panovnice, reformátorka, křesťanka, manželka i matka 16 dětí Marie Terezie. Jaká byla doba, v níž vládla? A jak ovlivnila svět, v němž žijeme dnes? V myšlení 2. poloviny 18. století se prosazovalo osvícenství - jak vstoupilo do způsobu vlády této mimořádné panovnice? A v čem všem jí bylo inspirací křesťanství? Co nám tato dědička habsburských držav a letošní jubilantka zanechala - kromě všeobecné vzdělávací povinnosti? Tyto a další otázky si položíme s našimi hosty. Těšíme se i na vaše dotazy.

Publicistika

Premiéra: 5.5.2017

Výroba: 2017