I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka a Josef Špaček

Dokumentaristika

Premiéra: 8.5.2017

Výroba: 2017

Pochází z muzikantské rodiny, jeho otec Josef Špaček je violoncellistou České filharmonie, mladší bratr Petr Špaček je rovněž violoncellistou.
Hře na housle se věnuje od svých šesti let. Jeho prvními kantory byli Hana Metelková, Pavel Prantl, na Pražské konzervatoři pak Jaroslav Foltýn.
Již po prvním roce na konzervatoři byl přijat na prestižní školu Curtis Institute of Music ve Filadelfii, kde studoval v letech 2004–2009 u prof. Idy Kavafiana, v letech 2004–2006 ve třídě Jaimeho Lareda, v roce 2007–2008 u prof. Shmuela Askhenasiho. Od svých 13 let se zúčastnil též mnoha hudebních houslových kurzů pod vedením Stephena Shippse, R. Ricciho, Milana Vítka, Václava Hudečka a Bohuslava Matouška.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.5.2017

Výroba: 2017