I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Koncert pro kardinála

Hudba - vážná

Premiéra: 21.5.2017

Výroba: 2017

Záznam koncertu pro kardinála Miloslava Vlka z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze Karlíně. 

Program: Jan Zástěra - Korunovace českých králů.
Oratorium pro sbor, sólisty a orchestr na slova Korunovačního řádu českých králů dle Karla IV.

Účinkují:
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Miroslava Časarová, Bronislava Smržová - soprán
Václav Cikánek - tenor
František Zahradníček - bas
Kühnův smíšený sbor
dirigent plk. Jan Zástěra

Hudba - vážná

Premiéra: 21.5.2017

Výroba: 2017