I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Kostel svatého Klimenta v Praze a Alena Anne-Marie Nedoma

Dokumentaristika

Premiéra: 15.5.2017

Výroba: 2017

Dokumentaristika

Premiéra: 15.5.2017

Výroba: 2017