I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Gojdič - láska nadevšecko

Dokumentaristika

Premiéra: 20.5.2017

Výroba: 2016

Dokumentární film o osobnosti, která svým morálním profilem překonala hranice nejen Prešova a rodné země, ale i hranice rozdělující lidi do kategorií na ty, kteří mají právo na lidskou důstojnost a ty, kterým se tato důstojnost odpírá. Jedinečný životní příběh člověka, který se uměl postavit proti holokaustu i proti každé totalitě, proti lži a nelásce. Řeckokatolický biskup, mučedník Pavel Peter Gojdič, měl odvahu zastat se utlačovaných a chudých. Pravdu a lásku povýšil i nad svůj život. Jeho biskupské heslo "Bůh je láska, milujme ho" vyjadřuje, odkud čerpal sílu milovat nadevše. Stal se prvním novodobým světcem na Slovensku.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.5.2017

Výroba: 2016