I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

16. 5. 2017

Zpravodajství

Výroba: 2017

REPORTÁŽE

 

Ze života biskupa Jorge Bergoglia

Letošní třináctý květen byl pro papeže Františka obzvláště významným dnem. V den stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě uplynulo dvacet pět let od jeho jmenování pomocným biskupem Buenos Aires, což znamenalo i konec exilu v argentinské Cordobě.

 

Evangelium v díle Fjodora M. Dostojevského

Nacházet náboženskou symboliku v jednání papeže Františka může být pro většinu lidí snadné. Ale velmi silně může působit rovněž náboženská symbolika v literatuře. Autora slavných literárních děl „Zločin a trest“ nebo „Idiot“ Fjodora Michajloviče Dostojevského studovali mnozí po celém světě.

 

Vzpomínka na Donatellu

Toto je fotbalový tým „Dona Style 21“. Přijel z malého městečka v jižní Itálii na počest své bývalé hráčky Donatelly. Donatella zemřela hodně mladá při autonehodě, ale její tým nese její odkaz dál. Na hřišti i mimo ně.

 

Evropské setkání neslyšících v Praze

Dvanáctého května 1929 byla slavnostně vysvěcena pražská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Slavnostní mši svatou k výročí jejího svěcení celebroval kardinál Dominik Duka. Protože v téže době se v Praze konalo Evropské setkání neslyšících katolíků, byla liturgie tlumočena do českého znakového jazyka i do mezinárodního znakového systému.

 

Fatimské výročí v Koclířově

Sté výročí zjevení Panny Marie pasáčkům ve Fatimě slavili také poutníci v Koclířově. Po mši svaté a požehnání nemocných byla Českomoravská Fatima propojena televizním přenosem přímo s papežem Františkem ve Fatimě.

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Svátek Jana Nepomuckého připomínají poutě na různých místech naší vlasti. Jedna z nich se konala také na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Patřily k ní poutní mše svaté, Nikodémova noc, adorace a zpěvy z Taizé i taneční vystoupení dětí.

 

Šedesát let dechové hudby v Třanovicích

Dechová hudba třanovických evangelíků slaví úctyhodných šedesát let. Za tu dobu jí prošlo na devadesát muzikantů. Při slavnostním koncertu se místní kostel Slezské církve evangelické a.v. zaplnil do posledního místa.

 

Láska, sexualita a smysl života

Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku ve spolupráci s Misijní školou Karola Wojtyly otevřela v Košicích první semestrální program o lásce, sexualitě a smyslu života.

 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Svátek hlavního patrona Krakova a celého Polska svatého Stanislava slavily tisíce věřících z krakovské arcidiecéze. Mši svaté v katedrále na Wawelu předcházelo procesí s relikviemi světců. Slavnosti se zúčastnil polský primas arcibiskup Vojtěch Polak, apoštolský nuncius Salvatore Pennacchio a řada dalších kardinálů a biskupů. Poprvé jako krakovský arcibiskup předsedal mši svaté v katedrále Mons. Marek Jędraszewski.  

 

•   Konference „Globální sítě náboženských představitelů za práva dětí“ se konala v Panamě. Více než čtyři sta zástupců světových náboženství ze sedmdesáti zemí hledalo způsoby, jak chránit mladé lidi před násilím ze strany gangů, organizovaného zločinu a násilného extremismu a jak zabránit sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí. V přijatém prohlášení se delegáti zavázali k úsilí osvobodit svět od násilí, které se na děti zaměřuje.

 

•   Padesátou devátou mezinárodní vojenskou pouť budou od 19. května hostit francouzské Lurdy. Letošní téma zní: „Daruj nám pokoj". Organizátoři očekávají účast až dvanácti tisíc vojáků a vojenských kaplanů ze čtyřiceti zemí, mimo jiné i ze Slovenska. Papež František ve svém poselství mimo jiné říká: „V těchto těžkých časech je velmi důležité si uvědomit, že pokoj je dar, o který lidé nesmí nikdy přestat prosit Boha.“

 

•   Při mši svaté k výročí posvěcení svatovítské katedrály vyznamenal kardinál Dominik Duka tři osobnosti: Vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice obdržel dlouholetý tiskový mluvčí ČBK a prezident Charity P. Michael Miloslav Fiala. Medaili biskupa Antonína Podlahy převzal soudce církevního soudu Vojtěch Kunčar a řád sv. Řehoře Pavel Müller, který pracuje v nadaci pro stavbu katedrálních varhan.

 

•   Po šestileté formaci v kněžském semináři a roční jáhenské službě vysvětil biskup Jan Vokál v Hradci Králové pět nových kněží. Při slavnostní eucharistii věřící zcela zaplnili katedrálu Svatého Ducha a novokněze přišla podpořit i stovka kněží z celé diecéze. Jak připomněl biskup Jan ve své homilii, ve stejné chvíli otevíral papež František liturgii ve Fatimě, při které svatořečil dva malé pasáčky, kterým se před sto lety zjevila Panna Maria.

 

•  Ve věku třiceti čtyř let zemřel řecko-katolický kněz, administrátor Hrušova a řeckokatolických farností Ostrava, Opava a Jeseník P. Dominik Girašek. Rodák z Prešova na východním Slovensku byl vysvěcen na kněze před pěti lety na Svatém Kopečku u Olomouce. Tam se také při mši svaté uskuteční poslední rozloučení, a to 19. května odpoledne. Poté bude tělo otce Dominika uloženo do hrobu ve Velkém Újezdu.

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Rokole, 20. května

Schönstattská pouť

Na pouť do Rokole u Nového Města nad Metují u příležitosti dvacátého výročí posvěcení svatyňky Betlém zve schönstattská rodina. Po slavnostní mši svaté se koná přednáška, bude i program pro děti.  

 

Praha, 18. – 20. května

Synod Českobratrské církve evangelické

Jednání synodu Českobratrské církve evangelické v Praze jsou až na výjimky veřejně přístupná. Slavnostní bohoslužby se uskuteční ve čtvrtek v kostele U Klimenta na Novém Městě.

 

Praha, 20. května

Má vlast cestami proměn

Národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn“ přináší svědectví o pozitivních proměnách našich sídel a krajiny. I letos bude slavnostně a s doprovodným programem zahájena na Vyšehradě.

 

Tábor-Klokoty, 20. května

Oblátská pouť

Oblátská pouť se koná v Táboře-Klokotech. Po mši svaté jsou na programu tři workshopy na společné téma: Křesťan jako Boží kůl v plotě. Následuje společná diskuse a sdílení.

 

Neratov, 20. května

Benefiční koncert

Benefiční koncert v Neratově se koná na podporu tamní Základní školy speciální. Účinkují žáci Základní školy Erudio v Žamberku a studenti soukromého gymnázia v Letohradu.

 

Jihlava, 20. května

Výročí popravy P. Jana Buly

Šedesáté páté výročí popravy P. Buly a dalších politických vězňů připomene v Jihlavě pietní akt u památníku a výstava v tamní vysoké škole. Vzpomínkové akce budou i v Rokytnici a v Lukově.

 

Blatnice, 20. května

Výročí P. Antonína Šuránka

Při františkánském setkání na sv. Antonínku si poutníci připomenou sté patnácté výročí narození P. Antonína Šuránka. Na svého učitele vzpomene P. Pavel Uhřík.

 

Ostrava, 20. května

Setkání chrámových hudebníků

Varhaníci, vedoucí schol a všichni další, kteří se ve farnostech angažují v oblasti liturgické a duchovní hudby, jsou zváni na setkání v Ostravě. Zakončí ho zpěv chval v kostele sv. Václava.

 

Zpravodajství

Výroba: 2017