I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Pavel Bratinka, disident a politik, kostel sv. Václava v Praze-Dejvicích

Dokumentaristika

Premiéra: 5.6.2017

Výroba: 2017

Pavel Bratinka je český podnikatel a bývalý politik, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, respektive za ODA, počátkem 90. let předseda ODA, v 90. letech poslanec Poslanecké sněmovny a ministr bez portfeje České republiky.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.6.2017

Výroba: 2017