I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Leoš Ryška, ředitel televize Noe, kostel sv. Marka v Ostravě - Heřmanicích

Dokumentaristika

Premiéra: 19.6.2017

Výroba: 2017

Leoš Ryška je kněz, salesián, režisér a filmový producent. Založil televizi Noe, v níž je ředitelem. Spravuje římskokatolickou farnost Heřmanice. Vystudoval Teologickou fakultu v Litoměřicích a v r. 1989 byl vysvěcen na kněze. V roce 1995 úspěšně dovršil studium na VOŠ filmové ve Zlíně. Několikrát absolvoval stáž v Telepace Italia. Založil společnost Telepace, která se zabývá výrobou dokumentů a vzdělávacích pořadů. 

Dokumentaristika

Premiéra: 19.6.2017

Výroba: 2017