I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Jaroslava Valová, podnikatelka, kostel Nejsvětější Trojice v Čimelicích

Dokumentaristika

Premiéra: 26.6.2017

Výroba: 2017

Dokumentaristika

Premiéra: 26.6.2017

Výroba: 2017