I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Tomáš Petráček - Ochromené křesťanství: nezamýšlené dopady Lutherovy reformace

Duchovní pořady

Premiéra: 13.9.2017

Výroba: 2017

P. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D., (* 1972, Hořice v Podkrkonoší) vystudoval na FF UK Praha obor Historie etnologie. Poté v letech 1999–2002 absolvoval na téže univerzitě při Ústavu hospodářských a sociálních dějin doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny a v březnu 2002 obhájil disertační práci. V roce 2000 vstoupil do kněžského semináře, kde studoval do roku 2002. Poté pokračoval ve studiích na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. V letech 2006–2008 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc doktorské studium teologie, specializace církevní dějiny. V červnu 2012 se habilitoval v oboru českých dějin na FF UK. Název jeho habilitační práce je „Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)modernistické krize“. Absolvoval studijní pobyty na Friedrich-Wilhelm University v Bonnu (1997), na l’Institute Catholique v Paříži (2002) a na Collegio Teutonico ve Vatikánu (2007). Vyučuje na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové, kde působí i jako vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze J. Toufara.

Duchovní pořady

Premiéra: 13.9.2017

Výroba: 2017