I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

prof. Pavel Dostálek, CSc. - Alergeny v potravinách

Vzdělávací pořady

Premiéra: 27.9.2017

Výroba: 2017

Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc., (* 1963) vystudoval VŠCHT Praha, obor kvasná chemie a bioinženýrství (1985). V roce 1996 zakončil postgraduální studium v oboru Food Technology na Hebrew University in Jerusalem, Agriculture Faculty in Rehovot v Izraeli. Věnuje se pedagogické práci se studenty oboru biotechnologie, specializace Pivovarství a sladařství. V posledních letech opakovaně přednášel na TU Graz v Rakousku, Porto University v Portugalsku, TU Mnichov v Německu a na Dublin City University v Irsku. V roce 2013 pracoval jako hostující profesor na Sassari University na Sardinii v Itálii. Ve své vědecké práci se zaměřuje na analýzu pivovarských surovin a piva a vývoj nových analytických metod.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 27.9.2017

Výroba: 2017