I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Katka Lachmanová - Opět posvětím své jméno...

Duchovní pořady

Premiéra: 6.12.2017

Výroba: 2017

Duchovní přednáška pronesena v rámci Katolické charismatické konference 2017.

Ezechiel 36, 23
Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.

Kateřina Lachmanová
Studovala postgraduálně v Římě na Papežském institutu Teresianum, specializaci v oborech spirituální teologie a teologická antropologie - doktorát z teologie obhájila r. 2003. Na Gregoriánské univerzitě absolvovala licenciátní studia psychologie (2004). Od r. 2005 pracuje v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a v Olomouci. Je autorkou několika knih z oblasti křesťanské spirituality.

Duchovní pořady

Premiéra: 6.12.2017

Výroba: 2017